5 krachtige resultaten van rituelen

Door Het Nevelnest

Achtergrond

In dit artikel gaat het om spiritueel of religieus betekenisvolle rituelen. Rituelen om je met elkaar, de wereld en het Ongeziene te verbinden. Rituelen die je leven verdiepen, die je dichter naar jezelf brengen.

Er zijn twee soorten rituelen. De ene bestaat uit geautomatiseerde handelingen die je leven gewoon wat makkelijker maken. Zo hebben veel mensen een ochtendritueel, een ritueel wanneer we de deur uitgaan of juist wanneer we thuis komen. Deze rituelen maken het leven makkelijker, maar verminderen onze verbinding met elkaar. Dit zijn niet de rituelen waar ik het in dit artikel over wil hebben.

In dit artikel gaat het om spiritueel of religieus betekenisvolle rituelen. Rituelen om je met elkaar, de wereld en het Ongeziene te verbinden. Rituelen die je leven verdiepen, die je dichter naar jezelf brengen.

Levende rituelen

Het is niet voor niets dat elke religie zo zijn eigen rituelen kent. Het probleem dat ik vaak zie met die rituelen is dat ze betekenisloos geworden zijn. Ze worden al generaties lang hetzelfde uitgevoerd, waardoor de handelingen op automatische piloot gaan. Soms is al niet eens meer bekend waarom men die rituelen nog doet. Deze rituelen verbinden niet langer, maar verminderen juist de verbinding.

Daarom werken wij met levende rituelen. Rituelen die niet al decennia of langer precies hetzelfde zijn. Wel gebaseerd op tradities, maar niet vastgeroest in dogma’s. Wel ondersteund door een degelijke structuur en tegelijk aangepast aan het moment.

Resultaten

De resultaten van rituelen zijn legio. Zeker als ze goed uitgevoerd zijn en de deelnemers getraind zijn. Gelukkig is het niet zwart/wit en heb je al resultaten als je meedoet bij een ritueel waarbij de begeleiders goed getraind zijn. Onze top 5:

#1 – Rituele staat

Een van de eerste resultaten die mensen merken als ze wat vaker meedoen met een ritueel, is dat ze een andere staat bereiken. Een soort meditatieve staat, maar alerter. Dit is de rituele staat. Een staat waarin alfa-golven overheersen die de brug zijn tussen het waakbewustzijn (bèta-golven) en slaapbewustzijn (delta-golven).

Daarmee ontstaat er communicatie tussen ons bewustzijn en onderbewustzijn. Wanneer die communicatie sterker is, dan worden we intuïtiever en kunnen bepaalde gaven zich ontwikkelen. Naarmate je vaker (actief) aan rituelen deelneemt, zal je dit sterker gaan merken in je leven. Dus niet alleen tijdens de rituelen.

#2 – Verbinding

Zoals ik in de inleiding al aangaf, zorgt een goed ritueel voor verbinding. Verbinding met de anderen waarmee je aan een ritueel deelneemt en verbinding met alles om ons heen. Welke verbindingen of waarmee, hangt af van het ritueel.

Zo organiseren we vieringen van de Jaarfeesten, waarbij we ons verbinden met de natuur en haar cycli, en met het Ongeziene, het Hogere, de Kosmos, God(in), of welke naam voor jou datgene aangeeft wat aanwezig is in alles. Die verbinding kan ontstaan doordat we de juiste symbolen en archetypes activeren tijdens een ritueel.

#3 – Spirituele ervaring

Een ritueel kan leiden tot een spirituele of religieuze ervaring. Een ervaring waarbij je ego tijdelijk ophoudt te bestaan en je een bent met alles in een tijdloos moment, terwijl je dat helder en wakker meemaakt. Dit zijn transformerende momenten die wij bijzonder vinden om mee te maken, zowel in onszelf als in onze deelnemers.

Sommige mensen zeggen dat ze dit krijgen door bepaalde drugs of andere geestverruimende stoffen te gebruiken. Toch is er een erg groot verschil. Bij een ritueel blijf je helder en wakker en hou je de regie. Je kunt uit de ervaring stappen als er wat aan de hand is. Met drugs ben je die regie kwijt. Het duurt zolang de drugs werken. Dat is nog afgezien van dat veel drugs nog andere schadelijke effecten hebben.

#4 – Ontwikkeling

Doordat je jezelf op een andere manier gaat ervaren, doordat je andere delen van jezelf gaat ontdekken en doordat je in verbinding komt met lagen waar we normaal geen verbinding mee hebben, ga je jezelf ontwikkelen. Zowel spiritueel als persoonlijk.

Ritueel gecombineerd met de juiste begeleiding versterkt dat nog eens. Dit kan heel helend zijn voor onze geest en ons lichaam, zonder dat het therapie wordt. Het kan ons helpen om ons op onze eigen manier te ontwikkelen vanuit de ervaring en niet vanuit opgelegde regels, vage theorieën of dogmatische verwachtingen.

#5 – Tribe

Als mens zijn wij nog niet zo heel anders dan onze verre voorouders die in stamverband over de savanne trokken. Wij hebben voor onze gezondheid nog steeds dat stamgevoel nodig. Ergens bij horen is een van onze basisbehoeften, zelfs voor die mensen die in geen hokje lijken te passen.

Omdat het bij rituelen niet gaat om wat je kunt, wat je bereikt hebt of uit welke familie je komt, ontstaat er een ander soort tribe. Een waarbij de saamhorigheid komt uit het je gezamenlijk met gelijkgestemden ontwikkelen. Net zoals een goed ritueel je draagt en voedt, zo doet een tribe die daaruit voortkomt dat ook.

Kom ervaren

Het lastigste van rituelen is erover schrijven. Woorden doen de ervaring per definitie tekort. Daarom wil ik afsluiten met een uitnodiging: kom het ervaren. Onze Jaarfeestvieringen zijn laagdrempelig en goed begeleid, zodat je prima mee kunt doen, ongeacht hoeveel ervaring je hebt met ritueel.