Ostara

Vruchtbaarheid, jong leven - 21 maart, lente-evening

Ostara is het feest van lente, het feest van mals groen gras, bloesemende bomen en jong leven. Het wordt gevierd op 21 maart, wanneer dag en nacht even lang zijn, de lente-evening. We zijn nu halverwege op onze reis van donker naar licht en staan aan het begin van de lichte helft van het jaar.

Met Ostara vieren we de groeiende kracht van de zon, die al dat jonge leven speels uitnodigt om groot en sterk te worden. Samen met de groeikracht en vruchtbaarheid van de natuur vormt dit de kern van dit feest. De levensfase die hoort bij Ostara is de fase van het opgroeiende kind.

In de natuur zien we heel veel veranderingen in deze periode. Nu de aarde steeds meer van de warmte van de zon opvangt, profiteren planten, bomen en dieren daar volop van. Bomen krijgen bladeren en de eerste bomen staan al in bloei. Het gras wordt mals en groen en overal steken voorjaarsbloemen hun kleurrijke kopjes op. Wind en regen zorgen voor de nodige frisheid en voeding voor al die nieuwe aanwas.

In het dierenrijk zijn de veranderingen al net zo groot. Vogels zijn druk in de weer met hun nesten. Lange rijen jonge eendjes en gansjes waggelen achter hun moeders aan. Lammetjes dartelen vrolijk rond en veulens en kalfjes doen zich te goed aan het malse gras.

Met die uitbarsting van levenskracht in de natuur kunnen we niet anders dan de behoefte voelen om ook naar buiten te gaan en die levenskracht in diepe teugen op te nemen. Met de groeiende kracht van de zon en de groei van alles om ons heen is dit ook voor ons de tijd om hard en vol enthousiasme te werken aan de verwezenlijking van onze plannen. Op ons persoonlijke pad is dit de periode bij uitstek om bezig te zijn met opbouw en groei.

Kom meedoen met Ostara

Vanuit Het Nevelnest organiseren we jaarfeestvieringen, waaraan je mee kunt doen. In de onze agenda vind je de geplande vieringen voor komende tijd.