Samhain

Winterslacht, eren van voorouders - 31 oktober

Samhain is het feest van de in aantocht zijnde winter. Het is het laatste oogstfeest en vroeger was het ook het feest van de winterslacht. Het wordt gevierd op 31 oktober en valt samen met Hallowe’en. Net als bij het christelijke Allerzielen, dat op 2 november valt, wordt bij Samhain veel aandacht geschonken aan de voorouders.

Bij de Kelten en de op het Keltische geënte Wicca is dit het begin van het nieuwe jaar. In ieder geval gaan we met dit feest de donkere tijd in. Dat is dan ook de kern van Samhain, samen met loslaten en inzicht en de bijzondere plek die de voorouders innemen. De levensfase die past bij dit feest is de fase van de hoogbejaarde mens.

Buiten is het koud, herfstig of zelfs al winters. Het kan stormachtig nat en guur zijn en het is al vroeg donker. Bomen zijn in herfsttooi of al deels of helemaal kaal. Ook de herfstbloemen zijn nu uitgebloeid en overal vind je paddenstoelen.

Vogels trekken naar warmere oorden of komen hier vanuit het noorden. Het opvallendst zijn de met veel kabaal overtrekkende ganzen. Insecten sterven of zoeken warme plekjes op. In huis zie je dan ook veel spinnen nu en ook lieveheersbeestjes en zelfs een enkele vlinder. Kortom, de natuur maakt zich op voor de winter.

Voor ons persoonlijk wordt de behoefte om ons naar binnen te keren nu heel voelbaar. Ook wij zoeken feitelijk een warm plekje op, de warmte van ons innerlijk vuur. In dit versterkte contact met ons onderbewustzijn, ons diepe innerlijk, zoeken we dieper inzicht en wijsheid.

Door deze zelfreflectie stuiten we op dingen, die oud en overbodig zijn en die we los willen laten, waar we afscheid van willen nemen. Ook dat is een behoefte die sterk voelbaar is nu en die past bij het begin van de donkere tijd.

In de donkere tijd en op de drempel daarvan is het contact maken met ons onderbewustzijn en ons innerlijk weten gemakkelijker dan in andere periodes in het jaar. Dit komt doordat we in deze tijd meer naar binnen gekeerd zijn en daarmee al dichter bij ons diepere zelf. Daarom wordt vaak gezegd dat rond deze tijd de sluiers tussen de werelden dun zijn.

Kom meedoen met Samhain

Vanuit Het Nevelnest organiseren we jaarfeestvieringen, waaraan je mee kunt doen. In de onze agenda vind je de geplande vieringen voor komende tijd.